ALGEMEEN HANDELSBLAD from 18 september 1944

market garden newspaper